Zapraszamy do grona SHS

Zapisz się do Stowarzyszenia Historyków Sztuki!

Kto może zostać członkiem SHS?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna ( także cudzoziemiec ) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, o ile spełnia jeden z następujących warunków:

1/ osoba z ukończonymi studiami wyższymi w zakresie teorii i historii sztuki,
2/ osoba, która posiada wyższe wykształcenie w innej dziedzinie niż wskazana w pkt 1 i pracuje zawodowo lub naukowo w zakresie teorii i historii sztuki
3/ osoba, która swoją praca zawodową, naukową lub społeczną realizuje cele statutowe Stowarzyszenia a jej działalność uzasadnia przyznanie członkostwa w Stowarzyszeniu.


Jak wstąpić do Stowarzyszenia?

Aby dołączyć do naszego grona wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Należy także przygotować:
- życiorys naukowy
- wykaz publikacji
- jedno zdjęcie legitymacyjne

Deklarację oraz pozostałe dokumenty prosimy przekazać Sekretarzowi Oddziału. Zarząd Oddziału po zapoznaniu się z dokumentami występuje do Zarządu Głównego SHS o przyznanie członkostwa. Zarząd Główny przyjmuje Kandydata w poczet Członków i wydaje legitymacje członkowską.

Deklaracja członkowska

Kliknij aby pobrać deklarację członkowską.