Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 15 lipca 2021 zmarł
dr Jacek Kriegseisen
Prezes Oddziału Gdańskiego
Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Znakomity znawca historii sztuki Gdańska i Pomorza
Nasz przewodnik i przyjaciel
Żegnaj Jacku
Łączymy się w bólu z Rodziną

Członkowie stowarzyszenia

Szanowni członkowie i miłośnicy Stowarzyszenia Historyków Sztuki!Witryna, którą Państwo odwiedzacie zawiera podstawowe informacje o działalności bieżącej i historii Oddziału Gdańskiego SHS – największej w regionie organizacji zajmującej się badaniami nad sztuką, popularyzacją sztuki oraz ochroną zabytków.

Oddział Gdański SHS został założony w październiku 1955 roku i jest częścią ogólnopolskiej organizacji, powstałej w 1934 roku www.shs.pl, liczącej obecnie 12 oddziałów. Siedziba Zarządu Głównego znajduje się w Warszawie, w Kamienicy Fukierów przy Rynku Starego Miasta 27.

Statutowym celem naszego Stowarzyszenia jest integracja środowiska historyków sztuki oraz osób związanych zawodowo lub społecznie z badaniami nad sztuką i zabytkami, pogłębianie wiedzy fachowej, inicjowanie prac naukowo-badawczych w dziedzinie badań nad sztuką oraz ich popularyzacja, a także, a może przede wszystkim, kształtowanie w społeczeństwie zamiłowania do sztuki i wiedzy o sztuce oraz odpowiedzialności za dobra kultury. Patrz statut: statut SHS w pdf.

Oddział Gdański SHS jest organizatorem lub współorganizatorem wielu spotkań, sympozjów, konferencji i sesji naukowych poświęconych sztuce Gdańska i regionu, a także wydawcą publikacji na ten temat.

Nasza siedziba znajduje się w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska, gdzie korzystamy z gościny Muzeum Historycznego Miasta Gdańska www.mhmg.pl, a spotkania odbywają się w gościnnych progach Domu Uphagena. Znajdziecie nas Państwo również na: Facebooku.

Zapraszamy serdecznie do działania w pracach Stowarzyszenia Historyków Sztuki!

Zarząd Oddziału Gdańskiego SHS