Kontakt


Biuro oddziału Gdańskiego SHS:

Teresa Peplinska
tel. (58) 76 79 174
mail: biuro@shsgdansk.pl