Inne Oddziały SHSODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI
Skrytka pocztowa 421
40-950 Katowice
e-mail: tdudek@muzeum.bielsko.pl


ODDZIAŁ KIELECKI
Plac Kościuszki 7/8
28-300 Jędrzejów
tel. (0-41) 3862445

Skrytka pocztowa 20
25-517 Kielce (15)
tel. (0-41) 3614528
e-mail: shs_sekret@wp.pl


ODDZIAŁ KRAKOWSKI
ul. Św. Anny 5/6
31-008 Kraków
tel. /fax (0-12) 4226027
e-mail: shskr@poczta.fm
www.shskrakow.pl


ODDZIAŁ LUBELSKI
ul. Puławska 4a m. 21
20-046 Lublin
tel. (0-81) 5338976 (po 19-tej)


ODDZIAŁ ŁÓDZKI
w Siedzibie Rynku Sztuki
ul. Wschodnia 69
90-266 Łódź
tel. /fax (0-42) 6304779
e-mail: mwmar@wp.pl
www.shslodz.pl


ODDZIAŁ POZNAŃSKI
ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
tel. /fax (0-61) 8524087
e-mail: shspoz@shs.poznan.pl
www.shs.poznan.pl


ODDZIAŁ RZESZOWSKI
ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel. /fax (0-17) 8539461 w. 32 lub 35


ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI
ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin
tel. /fax (0-91) 4337066
e-mail: shs@shs.szczecin.pl
www.shs.szczecin.pl


ODDZIAŁ TORUŃSKI
Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń,
tel.(0-56) 6227038
fax (0-56) 6224029
e-mail: shs@torun.pl
www.shs.torun.pl


ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ul. Piwna 44
00-265 Warszawa
tel. (0-22) 8313773, 6358701
fax (0-22) 6359074
e-mail: ow.shs@shs.pl.pl
www.shs.waw.pl


ODDZIAŁ WROCŁAWSKI
Pl. Powstańców W-wy 5
50-153 Wrocław
tel. (0-71) 3438830
fax (0-71) 3435643
e-mail: grzegorzpisarski@tlen.pl
www.shs.wroclaw.pl