Władze Oddziału Gdanskiego SHS w kadencji 2018-2021ZARZĄD

Prezes Zarządu Oddziału – dr Jacek Kriegseisen

Wiceprezes Oddziału – dr Maciej Rydel

Sekretarz Oddziału – dr Anna Śliwa

Skarbnik Oddziału – Alicja Harackiewicz

Członek Zarządu Oddziału – Andrzej Zagrobelny i Klaudiusz Grabowski

Na zebraniu zarządu 16.08.2021 r. dotychczasowy wiceprezes - dr Maciej Rydel został wybrany pełniącym obowiązki prezesa Oddziału Gdańskiego SHS.

KOMISJA REWIZYJNA

– dr Ewa Barylewska-Szymańska

– dr Barbara Pospieszna

– Helena Hołod